clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
istorie-bucuresti.ro

Logo-centenar.jpg

Festivitate de premiere
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 20:02:08 // comment: 0


În ziua de miercuri 6 iunie 2018, ora 10, va avea loc, pe sectoare, premierea elevilor, care s-au distins în concursurile cu tematică istorică din anul şcolar 2017-2018.   Locaţiile sunt după cum urmează:  
 • Sectorul 1 – COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE
 • Sectorul 2 – COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET
 • Sectorul 3 – COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB
 • Sectorul 4 – COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU
 • Sectorul 5 – LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU
 • Sectorul 6 – LICEUL TEORETIC MARIN PREDA   


SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 20:00:27 // comment: 0


În ziua de 9 mai 2018, ora 9.15, la COLEGIUL MATEI BASARAB, BUCUREŞTI, Sectorul 3 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice LA CENTENARUL MARII UNIRI – participă cu comunicări cadrele didactice, disciplina istorie, care s-au înscris deja. 

În ziua de 23 mai 2018, ora 9.15, la SCOALA CENTRALĂ (warning.png locație nouă), BUCUREŞTI, Sectorul 2 – SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ISTORIE, etapa Municipiul Bucureşti. Regulamentul şi bibliografia se regăsesc pe site la sesiunea CONCURSURI ŞCOLARE


CONCURSURI
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 19:58:23 // comment: 0


În ziua de 16 mai 2018, ora 9.15, la COLEGIUL MATEI BASARAB, BUCUREŞTI, Sectorul 3 – concursul MEMORIA HOLOCAUSTULUI, etapa Municipiul Bucureşti. Regulamentul şi bibliografia se regăsesc pe site la secțiunea CONCURSURI ŞCOLARE


OLIPIADA DE ISTORIE
victorg, Monday 12 March 2018 - 14:34:31 // comment: 0CONCURS NAŢIONAL
victorg, Monday 12 March 2018 - 14:33:39 // comment: 0SEMINAR FORMARE
victorg, Friday 23 February 2018 - 21:40:49 // comment: 0CONCURSUL "CLUBUL MICILOR ISTORICI"
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:44:05 // comment: 0SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:32:28 // comment: 0


Conform OMEN Nr. 3109/29.01.2018, în ziua de 21 martie 2018 se desfășoară simularea examenului de Bacalaureat – Proba E c Proba scrisă obligatorie a profilului – ISTORIE

Clasa a XI-a:
- Popoare și spații (Europa contemporană; Cultura română-cultură europeană; România și Europa în secolul al XX-lea); - Oamenii, societate și lumea ideilor–Economie și societate în lumea postbelică (Ocupații și statute profesionale; Viața publică și viața privată; Economie rurală-economie urbană în Europa), Știința și societatea (Impactul tehnologiei; Noile tehnologii și timpul liber); - Statul și politica - Statele în perioada contemporană (Forme de organiyare statală; Idei și regimuri politice).

Clasa a XII-a:
- Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; - Secolul al XX-lea - între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa; -Constituțiile din România; - Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc - secolele al IX-lea – al XVIII-lea; - Statutul român modern – de la proiect poltic la realizarea României Mari (secolele al XVIII-lea-al XX-lea)


SESIUNE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:30:07 // comment: 0


I.S.M.B. organizează în ziua de miercuri 9 mai 2018, orele 9.30-12.00, la CN Matei Basarab, București, sectorul 3, Sala de Festivități,  SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE a CADRELOR DIDACTICE: LA CENTENARUL MARII UNIRI DIN 1918.
Sunt invitați să participe cadre didactice, specialitatea istorie din Municipiul București. Comunicările științifice vor fi susținute în 10-15 minute. Textul comunicării va fi predat în ziua susținerii în format letric și pe CD/stick de memorie. Reguli de redactare – fonturi New Times Roman, fonturi 12, spațiere 1, 5 rânduri, aparat științific, bibliografie.
TERMEN DE ÎNSCRIERE – la adresa de email istorie istoriebucuresti2018@gmail.com. – 5 MARTIE 2018.
DATA OLIMPIADEI DE ISTORIE, ETAPA PE MUNICIPIUL BUCUREȘTI
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:26:35 // comment: 0


Dintr-o regretabilă eroare materială, pentru care îmi asum responsabilitatea și  vă cer scuze, data OLIMPIADEI DE ISTORIE, Etapa pe MUNICIPIUL BUCUREȘTI a fost transmisă inițial eronat.
Facem cuvenita rectificare – OLIMPIADA DE ISTORIE, Etapa pe MUNCIIPIUL BUCUREȘTI va avea loc în ziua de SÂMBĂTĂ, 17 MARTIE 2017, la CN MATEI BASARAB, sectorul 3. Vom reveni cu detalii în timp util.


CONCURSUL PENTRU ELEVI DEDICAT CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:18:21 // comment: 0


Felicitări colegilor, profesori de istorie din unitățile de învățământ din Municipiul București pentru dedicația cu care au participat, alături de elevi, la etapa pe școală a concursului dedicat Centenarului României Mari, inclus în Programul CENTENAR al ISMB. Pentru etapa Municipiul București s-au calificat, conform datelor transmise, un număr de 280 de elevi de la nivel gimnazial și liceal. Având în vedere numărul mare de elevi participanți finaliști, etapa Municipiul București a concursului se va desfășura în două etape:

SÂMBĂTĂ, 3 MARTIE 2018, orele 9.00-10.00, proba teoretică/scrisă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.GH. DUCA, București, sectorul 5. Pentru proba teoretică/scrisă elevii vor avea  de rezolvat un test grilă de 30 de întrebări din bibliografia indicată și din manualele școlare în vigoare. Aceasta probă este eliminatorie la etapa următoare fiind admiși, in ordinea punctajului obținut, primii 20 elevi de la fiecare secțiune – gimnaziu și, respectiv, liceu. În cazul obținerii unor punctaje egale, se va face departajarea printr-o proba de baraj. Timp de desfășurare a probei: o oră.


MIERCURI, 14 MARTIE 2018, începând de la ora 9.30, proba practică/orală la Muzeul Național Cotroceni. Pentru proba practica elevii calificați de la proba teoretică/scrisă vor avea de prezentat:
- O personalitate istorica din lista indicată aratand: - câteva detalii privind activitatea, în general, a personalității respective; - contribuția sa la realizarea Marii Uniri;
- Un monument din lista indicată aratand: - câteva detalii privind construcția moumentului; - câteva detalii privind simbolistica monumentului și a locului in care a fost ridicat.

pdf_ico.gif Detalii privind concursul "Centenarul Marii Uniri"CONCURSUL ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:12:11 // comment: 0


În ziua de miercuri, 21 FEBRUARIE 2018 are loc la C.N. "ION LUCA CARAGIALE", sectorul 1 are loc CONCURSUL ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ, ETAPA MUNICIPIUL BUCUREȘTI. Regulamentul de desfășurare se află postat pe site-ul www. istorie-bucuresti.ro


ANIVERSAREA CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI ÎN UNITAȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:10:50 // comment: 0


Având în vedere semnificația deosebită a aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918 la nivelul fiecărei unități de învățământ nivel gimnazial și liceal de stat și particulare din sectoarele Municipiului București – la nivelul catedrei de istorie/aria curriculară OM și SOCIETATE se va întocmi și se va aplica un plan de activități comemorative pentru anul 2018 – sesiuni de comunicări, de referate, mese rotunde, expoziții dedicate Marii Uniri din 1918, etc. Răspund – șefii de catedră/arie curriculară. Termen de realizare a planului de activități – 28 februarie 2018.


ACTIVITATE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
victorg, Thursday 01 February 2018 - 21:17:01 // comment: 0


În ziua de miercuri, 28 Februarie 2018, la ora 9.00 are loc actiunea metodico-stiintifica a profesorilor de istorie din Municipiul Bucuresti la Biblioteca Centrală Universitară, Strada Boteanu Nr. 1 (Piata Palatului Regal). Intalnirea cadrelor didactice se face intrarea din BCU din spatele statuii ecvestre a Regele Carol I. Prezenta este obligatorie.OLIMPIADA DE ISTORIE
victorg, Thursday 01 February 2018 - 21:14:46 // comment: 0


pdf_ico.gif Precizări privind faza pe sector a Olimpiadei Istorie - 2018

Faza locală (sector):  24 februarie 2018
 • sector 1: Colegiul Naţional "Ion Luca Caragiale"
 • sector 2:Colegiul Naţional "Cantemir Vodă"
 • sector 3: Școala Gimnazială Nr. 195
 • sector 4: Colegiul Naţional "Mihai Eminescu"
 • sector 5: Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"
 • sector 6: Liceul  Teoretic "Marin Preda"
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 martie 2018, Colegiul Naţional "Matei Basarab" 

Faza naţională: Alba Iulia, 2
‐6 aprilie 2018


Go to page  [1] 2 3 ... 15 16 17