clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
CONCURSURI ŞCOLARE ŞI OLIMPIADA DE ISTORIE
victorg, Tuesday 18 September 2018 - 09:21:51 // comment: 0warning.png Precizări:
  • Etapa pe școală la toate concursurile școlare  este obligatorie.
  • Pentru Municipiul București dispare etapa MUNICIPIUL BUCUREȘTI. ETAPA SECTOR este echivalată cu cea județeană din țară. La finalul etapei sector se va califica câte un elev/nivel de an/pentru fiecare sector – 30 locuri. Vor exista şi locuri suplimentare, pentru elevii care au obţinut cel puţin 40 puncte.
  • Locurile suplimentare se acordă în urma efecturii unui clasalament la nivel naţional.
  • Evaluarea lucrărilor la etapa sector/județeană se realizează în alt județ; lucrările se transmit în alte județe

sublink.png Calendarul și locurile de desfășurare a concursurilor școlare cu tematică istorică


victorg, Monday 10 September 2018 - 20:10:22 // comment: 0NOTĂ
victorg, Sunday 09 September 2018 - 21:25:52 // comment: 0


Stimate colege, stimati colegi,
În noua etapă de dezvoltare a societății românești școala are, în mod clar, nevoie de creativitate, inovație si initiațivă pentru ca elevii noștri sa reușească. La început de an școlar nou, 2018-2019, vă rog să primiți urările mele de mult bine, multe împliniri profesionale și personale. Fie ca împreună să oferim elevilor nostri cheia succesului și calea sigură către împlinirea profesională și personală. Și, permiteți-mi să vă readuc aminte vorbele celebre ale lui Aristotel: Educația este cea mai buna provizie pe care o poti face pentru mai târziu.
Mult succes și multe realizări!

1.   CONSFĂTURILE PROFESORILOR DE ISTORIE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI se vor desfășura în ziua de MIERCURI 12 SEPTEMBRIE 2018, ora 9.15 la CN MATEI BASARAB, București, sectorul 3.

2.   APEL AL INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUST-ULUI ELIE WIESEL Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie  Wiesel”  în parteneriat cu  Yahad-In Unum, Franța și Dignite Roms, Belgia  vă invită să participați la seminarul de două zile din cadrul proiectului european de educație pe tema genocidului romilor. Acesta va avea loc la Hotel Sheraton, București, în zilele de 22-23 septembrie 2018. adresa: Calea Dorobantilor, 5-7, Sector 1, Bucuresti) in perioada 22-23 septembrie 2018. Ziua 1 de la 9.15 până la 16.30 / Ziua 2 de la 9.30 până la 13.00. (Se vor asigura micul dejun și masa de prânz în timpul seminarului).   Pentru a participa la proiect, vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivație la Costel Nastasie: n.valotty@yahoo.com sau Petre Matei: matei.petre.ro@gmail.com
Data limită de depunere a candidaturilor: 9 septembrie 2018. Participanții vor fi anunțați despre rezultatele admiterii până în 14 septembrie 2018.  

Inspector Școlar istorie,
Profesor Mihai MANEA 


Festivitate de premiere
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 20:02:08 // comment: 0


În ziua de miercuri 6 iunie 2018, ora 10, va avea loc, pe sectoare, premierea elevilor, care s-au distins în concursurile cu tematică istorică din anul şcolar 2017-2018.   Locaţiile sunt după cum urmează:  
  • Sectorul 1 – COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE
  • Sectorul 2 – COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET
  • Sectorul 3 – COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB
  • Sectorul 4 – COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU
  • Sectorul 5 – LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU
  • Sectorul 6 – LICEUL TEORETIC MARIN PREDA   


SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 20:00:27 // comment: 0


În ziua de 9 mai 2018, ora 9.15, la COLEGIUL MATEI BASARAB, BUCUREŞTI, Sectorul 3 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice LA CENTENARUL MARII UNIRI – participă cu comunicări cadrele didactice, disciplina istorie, care s-au înscris deja. 

În ziua de 23 mai 2018, ora 9.15, la SCOALA CENTRALĂ (warning.png locație nouă), BUCUREŞTI, Sectorul 2 – SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ISTORIE, etapa Municipiul Bucureşti. Regulamentul şi bibliografia se regăsesc pe site la sesiunea CONCURSURI ŞCOLARE


CONCURSURI
victorg, Wednesday 02 May 2018 - 19:58:23 // comment: 0


În ziua de 16 mai 2018, ora 9.15, la COLEGIUL MATEI BASARAB, BUCUREŞTI, Sectorul 3 – concursul MEMORIA HOLOCAUSTULUI, etapa Municipiul Bucureşti. Regulamentul şi bibliografia se regăsesc pe site la secțiunea CONCURSURI ŞCOLARE


OLIPIADA DE ISTORIE
victorg, Monday 12 March 2018 - 14:34:31 // comment: 0CONCURS NAŢIONAL
victorg, Monday 12 March 2018 - 14:33:39 // comment: 0SEMINAR FORMARE
victorg, Friday 23 February 2018 - 21:40:49 // comment: 0CONCURSUL "CLUBUL MICILOR ISTORICI"
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:44:05 // comment: 0SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:32:28 // comment: 0


Conform OMEN Nr. 3109/29.01.2018, în ziua de 21 martie 2018 se desfășoară simularea examenului de Bacalaureat – Proba E c Proba scrisă obligatorie a profilului – ISTORIE

Clasa a XI-a:
- Popoare și spații (Europa contemporană; Cultura română-cultură europeană; România și Europa în secolul al XX-lea); - Oamenii, societate și lumea ideilor–Economie și societate în lumea postbelică (Ocupații și statute profesionale; Viața publică și viața privată; Economie rurală-economie urbană în Europa), Știința și societatea (Impactul tehnologiei; Noile tehnologii și timpul liber); - Statul și politica - Statele în perioada contemporană (Forme de organiyare statală; Idei și regimuri politice).

Clasa a XII-a:
- Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; - Secolul al XX-lea - între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa; -Constituțiile din România; - Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc - secolele al IX-lea – al XVIII-lea; - Statutul român modern – de la proiect poltic la realizarea României Mari (secolele al XVIII-lea-al XX-lea)


SESIUNE DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:30:07 // comment: 0


I.S.M.B. organizează în ziua de miercuri 9 mai 2018, orele 9.30-12.00, la CN Matei Basarab, București, sectorul 3, Sala de Festivități,  SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE a CADRELOR DIDACTICE: LA CENTENARUL MARII UNIRI DIN 1918.
Sunt invitați să participe cadre didactice, specialitatea istorie din Municipiul București. Comunicările științifice vor fi susținute în 10-15 minute. Textul comunicării va fi predat în ziua susținerii în format letric și pe CD/stick de memorie. Reguli de redactare – fonturi New Times Roman, fonturi 12, spațiere 1, 5 rânduri, aparat științific, bibliografie.
TERMEN DE ÎNSCRIERE – la adresa de email istorie istoriebucuresti2018@gmail.com. – 5 MARTIE 2018.
DATA OLIMPIADEI DE ISTORIE, ETAPA PE MUNICIPIUL BUCUREȘTI
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:26:35 // comment: 0


Dintr-o regretabilă eroare materială, pentru care îmi asum responsabilitatea și  vă cer scuze, data OLIMPIADEI DE ISTORIE, Etapa pe MUNICIPIUL BUCUREȘTI a fost transmisă inițial eronat.
Facem cuvenita rectificare – OLIMPIADA DE ISTORIE, Etapa pe MUNCIIPIUL BUCUREȘTI va avea loc în ziua de SÂMBĂTĂ, 17 MARTIE 2017, la CN MATEI BASARAB, sectorul 3. Vom reveni cu detalii în timp util.


CONCURSUL PENTRU ELEVI DEDICAT CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:18:21 // comment: 0


Felicitări colegilor, profesori de istorie din unitățile de învățământ din Municipiul București pentru dedicația cu care au participat, alături de elevi, la etapa pe școală a concursului dedicat Centenarului României Mari, inclus în Programul CENTENAR al ISMB. Pentru etapa Municipiul București s-au calificat, conform datelor transmise, un număr de 280 de elevi de la nivel gimnazial și liceal. Având în vedere numărul mare de elevi participanți finaliști, etapa Municipiul București a concursului se va desfășura în două etape:

SÂMBĂTĂ, 3 MARTIE 2018, orele 9.00-10.00, proba teoretică/scrisă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.GH. DUCA, București, sectorul 5. Pentru proba teoretică/scrisă elevii vor avea  de rezolvat un test grilă de 30 de întrebări din bibliografia indicată și din manualele școlare în vigoare. Aceasta probă este eliminatorie la etapa următoare fiind admiși, in ordinea punctajului obținut, primii 20 elevi de la fiecare secțiune – gimnaziu și, respectiv, liceu. În cazul obținerii unor punctaje egale, se va face departajarea printr-o proba de baraj. Timp de desfășurare a probei: o oră.


MIERCURI, 14 MARTIE 2018, începând de la ora 9.30, proba practică/orală la Muzeul Național Cotroceni. Pentru proba practica elevii calificați de la proba teoretică/scrisă vor avea de prezentat:
- O personalitate istorica din lista indicată aratand: - câteva detalii privind activitatea, în general, a personalității respective; - contribuția sa la realizarea Marii Uniri;
- Un monument din lista indicată aratand: - câteva detalii privind construcția moumentului; - câteva detalii privind simbolistica monumentului și a locului in care a fost ridicat.

pdf_ico.gif Detalii privind concursul "Centenarul Marii Uniri"CONCURSUL ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
victorg, Friday 09 February 2018 - 21:12:11 // comment: 0


În ziua de miercuri, 21 FEBRUARIE 2018 are loc la C.N. "ION LUCA CARAGIALE", sectorul 1 are loc CONCURSUL ISTORIE ȘI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ, ETAPA MUNICIPIUL BUCUREȘTI. Regulamentul de desfășurare se află postat pe site-ul www. istorie-bucuresti.ro


Go to page  1 2 [3] 4 ... 17 18 19