Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
ACTIVITATE METODICĂ
victorg, Tuesday 08 November 2016 - 18:18:32 // comment: 0


Miercuri, 23 noiembrie 2016, ora 9.15 are loc la Colegiul Naţional „Matei Basarab” activitatea metodică  a profesorilor de istorie din Municipiul Bucureşti.


BACALAUREAT 2017
victorg, Thursday 03 November 2016 - 13:39:33 // comment: 0OLIMPIADA DE ISTORIE 2016-2017
victorg, Thursday 03 November 2016 - 08:28:34 // comment: 0EXPOZIŢIA ROMÂNIA ÎN MARELE RĂZBOI
victorg, Monday 31 October 2016 - 08:29:10 // comment: 0


Expo_Romania-in-Marele-Razboi.jpgÎn perioada 15 septembrie 2016 - 15 martie 2017, Muzeul Naţional de Istorie a României prezintă publicului un proiectul expoziţional:

E X P O Z I Ţ I A   R O M Â N I A  Î N  M A R E L E  R Ă Z B O I


Expoziţia este dedicată comemorării centenarului intrării în război a Regatului României, dar şi a situaţiei din Transilvania, Bucovina şi Basarabia, afectate, de evoluţiile politico-miiitare din România anilor 1916-1918. În cadrui expoziţiei, specialiştii muzeului organizează o serie de ateliere educative, destinate elevilor din ciclul gimnazial şi liceal. Participanţii vor desfăşura, într-un cadru prietenos, o serie de activităţi interactive care îmbină într- o manieră inedită istoria cu jurnalismui, literatura şi artele plastice. Principalele ateliere educative organizate în cadrul expoziţiei:
  • Atelier de jurnalism: România în Primul Război Mondial;
  • Atelier de creaţie plastică: O imagine, cât o mie de cuvinte;
  • Primul Război Mondial reflectat in literatură şi în cinematografie;
  • Atelier de istorie - Viaţa în tranşee.


Perfecționarea prin grade didactice 2016
victorg, Monday 31 October 2016 - 08:16:10 // comment: 0


Precizări privind perfecționarea prin grade didactice 2016

pdf_ico.png Precizări privind înscrierea pentru perfecționarea prin grade didactice
pdf_ico.png Precizări privind amânarea susținerii unor probe din cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice
pdf_ico.png Precizări privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I
pdf_ico.png Tipizate grade didactice

zip_ico.jpg Examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016-2017

- ORDIN Nr.  5087/31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
- METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
- ORDIN  Nr.  5223/19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
- Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
- FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 la examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică
 -FIŞA DE EVALUARE 1 a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
- PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate
- GRILA DE EVALUARE  a portofoliului profesional personal


CONCURSURI CU TEMATICĂ ISTORICĂ 2016-2017
victorg, Sunday 18 September 2016 - 19:56:53 // comment: 0BACALAUREAT 2017
victorg, Sunday 18 September 2016 - 19:51:01 // comment: 0Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
victorg, Sunday 18 September 2016 - 19:46:09 // comment: 0CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ISTORIE
victorg, Saturday 03 September 2016 - 10:40:55 // comment: 0


Modificarea orei desfăşurare a Consfătuirior profesorilor de istorie din Municipiul Bucureşti. Consfătuirile profesorilor de istorie din Municipiul Bucuresti vor avea loc la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazar", în ziua de miercuri, 14 septembrie 2016, ora 14.00 şi NU la ora 9.15, cum a fost anunţat anterior. 


STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2016-2016
victorg, Saturday 03 September 2016 - 10:34:17 // comment: 0Conferinţă de presă referitoare la pregătirea noului an şcolar
victorg, Saturday 03 September 2016 - 10:25:44 // comment: 0ACTIVITĂȚI DE PREMIERE
victorg, Wednesday 18 May 2016 - 12:42:48 // comment: 0


Activitatea de premiere a elevilor și cadrelor didactice,  care au obținut rezultate  deosebite  în activitatea la clasă și concursurile cu tematică școlară în anul școlar 2015-2016 se va desfășura în ziua de miercuri, 15 iunie 2016, ora 9.30 în următoarele locații din sectoarele Municipiului București

Sectorul 1 - Colegiul Naţional "Ion Luca Caragiale"
Sectorul 2 - Colegiul Naţional Bilingv "George Coșbuc"
Sectorul 3 - Colegiul Naţional "Matei Basarab"
Sectorul 4 - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu"
Sectorul 5 - Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"
Sectorul 6 - Liceul Teoretic "Marin Preda"


CONCURSUL "CLUBUL MICILOR ISTORICI"
victorg, Monday 09 May 2016 - 20:29:12 // comment: 0Curriculum
victorg, Thursday 05 May 2016 - 20:42:47 // comment: 0Concursul "Toleranţă şi convieţuire în spaţiul public"
victorg, Monday 11 April 2016 - 08:40:19 // comment: 0Go to page  1 2 [3] 4 ... 13 14 15