clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
CONCURSURI ŞCOLARE CU TEMATICĂ ISTORICĂ

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE

pdf_ico.gif Programa pentru Olimpiada de istorie 2016-2017

Faza pe școală: 6 decembrie 2017

Faza locală (sector):  24 februarie 2018
 • sector 1: Colegiul Naţional "Ion Luca Caragiale"
 • sector 2:Colegiul Naţional "Cantemir Vodă"
 • sector 3: Școala Gimnazială Nr. 195
 • sector 4: Colegiul Naţional "Mihai Eminescu"
 • sector 5: Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"
 • sector 6: Liceul  Teoretic "Marin Preda"

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 martie 2018, Colegiul Naţional "Matei Basarab" 


Dintr-o regretabilă eroare materială, pentru care îmi asum responsabilitatea și  vă cer scuze, data OLIMPIADEI DE ISTORIE, Etapa pe MUNICIPIUL BUCUREȘTI a fost transmisă inițial eronat.
Facem cuvenita rectificare – OLIMPIADA DE ISTORIE, Etapa pe MUNCIIPIUL BUCUREȘTI va avea loc în ziua de SÂMBĂTĂ, 17 MARTIE 2017, la CN MATEI BASARAB, sectorul 3. Vom reveni cu detalii în timp util.

Faza naţională: Alba Iulia, 2 ‐6 aprilie 2018


------------------------------------------------------------------------------
ANUL ȘCOLAR 2016-2017
pdf_ico.gif Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare)
SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulament specific de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina Istorie

 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: Colegiul Naţional "gheorghe Lazăr", 30 martie 2017
 • Faza naţională: Focşani, 24-27 iulie 2017


CONCURSUL NAȚIONAL "MEMORIA HOLOCAUSTULUI"

* istorie, gimnaziu

pdf_ico.gif Regulamentul Concursului Național "Memoria Holocausutului"
pdf_ico.gif Bibliografia Concursului Național "Memoria Holocausutului"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 24 mai 2017, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza națională nu se organizează în anul școlar 2016‐2017

ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 22 februarie 2017, Colegiul Național "I.L. Caragiale"
 • Faza națională: 4-7 martie 2017, Ploieşti

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA
* istorie, liceu
pdf_ico.gif Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului  Interdisciplinar "Cultură si civilizaţie în România"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 martie 2017, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza naţională: 13-16 mai 2016, Râmnicu Vâlcea

pdf_ico.gif Concursul Național "Călător prin istorie" (gimnaziu, clasele V-VIII)
pdf_ico.gif Concursul "România şi Primul Război Mondial" (gimnaziu şi liceu)