clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
ACTIVITĂŢI METODICE


---------------------------------------------------------------------------------------------
În ziua de miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.15, va avea loc la Colegiul National "Matei Basarab", Bucuresti, Sectorul 3, activitatea metodico-ştiinţifică a profesorilor de istorie din Municipiul Bucureşti. 

Consfătuirea profesorilor de istorie din municipiul Bucureşti (joi 12 septembrie 2013, ora 9.15, Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, din Bucureşti, Blvd. Regina Elisabeta, sectorul 5).

Activități științifice și metodice privind comemorarea Holocaustului: 1. întâlniri cu supravieţuitori ai Holocaustului; 2.dezbateri, simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări, expoziţii de desene, mese rotunde; 3.vizite la Muzeul Comunităţilor Evreieşti, Strada Mămulari (spatele magazinului Unirea), Sinagogă și Templul Coral; 4. Simpozionul de la Muzeul Țăranului Român.
Acivitățile vor avea loc în zilele de 9 - 14 Octombrie 2013 vor avea loc în  unitățile de învățământ din Municipiul București


Activitatea metodico-științifică a profesorilor de istorie din municipiul București (miercuri, 6 noiembrie 2013, ora 9.15, Liceul Teoretic Jean Monnet, București, sectorul 1)


ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI CU PRILEJUL ÎMPLINIRII UNUI SECOL DE LA IZBUCNIREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
  • Depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor Sanitari, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul soldaților francezi din Parcul Cișmigiu (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Concursul România și Primul Război Mondial (separat școlile gimnaziale și respectiv, unitățile liceale) - martie 2014:
  • Vizită la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, Muzeul Național Cotroceni (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Evocări istorice la nivelul unităților de învățământ (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Simpozionul municipal Rolul României în Primul Război Mondial (1914-1918) organizat cu colaborarea Arhivelor Naționale, filiala Municipiului București, a Facultății de istorie a Universității din București (mai 2014);
  • Proiect interdisciplinar istorie-literatură-arte la nivelul Municipiului București - Copii despre Primul Război Mondial (februarie - aprilie 2014);
  • Vizionări de film (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Expoziţii de carte (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Mese rotunde (sem. II, an școlar 2013-2014);
  • Activităţi de comemorare în colaborare cu Asociaţia Cultul Eroilor (sem. II, an școlar 2013-2014).