clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT, DISCIPLINA ISTORIE
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:42:26 // comment: 0


  • Simularea examenului de bacalaureat se desfăşoară în ziua de marţi, 19 februarie 2013, orele 11-14.
  • La simulare participă elevii de la clasele de profil uman, filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extrascolare, pedagog scolar; - profil ordine si securitate publică (licee ale M.A.I.), specializarea stiinţe sociale; - profil teologic, toate specializările. 
  • Subiectul va fi unic la toate clasele de elevi menţionate mai sus.
  • Tipologia testului va urma modelul stabilit de către Centru Naţional de Evaluare şi Examinare
         pdf_ico.gif Model subiect examen de bacalaureat naţional 2013
         pdf_ico.gif Model barem examen de bacalaureat naţional 2013

  • Se va aplica Procedura specifică activităţii realizată de ISMB.
  • Evaluarea se va realiza strict după baremul de notare şi evaluare corespunzător, în centrele de evaluare stabilite de către ISMB.
  • Tematica pentru simulare este din programa pentru examenul de bacalaureat, la disciplina istorie, după cum urmează:
         A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
         Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
         B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
         Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
         C. STATUL ŞI POLITICA
         Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
  • Notele NU se vor trece în cataloagele de clasă.
  • Profesorii vor discuta la clasă rezultatele obţinute de elevi la simularea examenului de bacalaureat, disciplina istorie.
  • Până la data de 26 februarie 2013 se va transmite profesorului metodist din sector un tabel cu rezultatele obţinute la clasă.PREGĂTIREA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:40:58 // comment: 0


La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, de nivel liceal, unde se află clase de elevi care susţin proba scrisă la disciplina istorie la examenul de bacalaureat 2013 se va realiza în mod obligatoriu un PLAN DE MĂSURI REMEDIALE PENTRU PREGĂTIREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT. Modelul este documentul cu acelaşi titlu postat pe site-ul www.istorie-bucuresti.ro


OLIMPIADA DE ISTORIE, anul şcolar 2012-2013
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:39:15 // comment: 0
pdf_ico.gif Nota MECTS Nr.64.671/23.10.2012 privind modificarea la programa de Olimpiada de Istorie, clasa a VIII-a


Până la data de 23 ianuarie 2013 se va transmite profesorilor metodişti de pe sectoare documentele de la Olimpiada de Istorie - etapa pe şcoală - lucrările elevilor, corectate de 2 evaluatori, subiectele şi baremele şi lista elevilor calificaţi. Tabelul va cuprinde NR.CRT, NUMELE şi PRENUMELE ELEVULUI, CLASA, PROFESORUL COORDONATOR.
ATENŢIE !!! Media de calificare de la etapa pe şcoală la etapa pe sector este 8.15 (opt 15%)


ACTIVITATE METODICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:37:59 // comment: 0


În ziua de miercuri 13 februarie 2013, ora 9.15, la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Bucureşti, sectorul 5, se desfăşoară activitate metodică a profesorilor de istorie din Municipiul Bucureşti. Prezenţa obligatorie!


ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ - etapa Municipiul Bucureşti
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:37:00 // comment: 0


În ziua de miercuri 6.februarie 2013, ora 9.15, are loc Concursul ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ, etapa Municipiul Bucureşti, la Liceul Tehnologic Traian Vuia, Bucureşti, sector 4.


SCRISOARE METODICĂ
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:31:21 // comment: 0PLAN DE MĂSURI REMEDIALE
victorg, Saturday 19 January 2013 - 09:20:26 // comment: 0PROIECT POSDRU/87/1.3/S/62651
victorg, Sunday 25 November 2012 - 18:03:40 // comment: 0


"Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii" - POSDRU/87/1.3/S/62651. Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (liceal), profesori care predau istorie şi geografie şi cuprinde două module, respectiv "Abilitare curriculară" şi "Instruire diferenţiată", prevăzute fiecare cu câte 89 de ore şi 25 credite. Parcurgerea acestora este gratuită şi se finalizează prin acordarea a două atestate profesionale. Înscrierea cursanţilor27 noiembrie 2012 –  25 ianuarie 2013 – 50 de profesori. (Dosarele  de  înscriere  se depun la registratura I.S.M.B., în atenția inspector specialitatea istorie, prof. Mihai Manea). Desfăşurarea sesiunilor de formare – februarie - mai 2013.
pdf_ico.gif Detalii proiect...
rar16_ico.jpg Documente înscriere proiect


CONCURS OFICIUL NAȚIONAL “CULTUL EROILOR”
victorg, Sunday 25 November 2012 - 17:58:43 // comment: 0


Oficiul Național "Cultul Eroilor" lansează a 24-a ediție a Concursului online, cu premii, SĂ NU NE UITĂM EROII!
Concursul cuprinde 2 serii de întrebări și se vor desfășura în perioada 15.10.2012 și 10.12.2012. Concursul se adresează și elevilor. Detalii privind Concursul se află pe site-ul Oficiului Național „Cultul Eroilor” www.once.ro, la secțiunea Concurs


IICMER - Ofertă de carte pentru şcoli
victorg, Tuesday 13 November 2012 - 18:02:31 // comment: 0


Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc oferă cu titlul gratuit instituţiilor interesate de preluarea acestora o serie de volume publicate de fostul Institut Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.
pdf_ico.gif Detalii şi lista de volumelor...


ACTIVITATE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ
victorg, Saturday 10 November 2012 - 08:30:19 // comment: 0


În ziua de 14 noiembrie 2012, ora 9.00, are loc la Colegiul Național "Victor Babeș", București, sectorul 2, Simpozionul MONARHIE ȘI COMUNISM ÎN ROMÂNIA. Participă cadre didactice, specialitatea istorie din Municipiul București, nominalizate de către profesorii metodiști.


LECŢII DEMONSTRATIVE
victorg, Saturday 10 November 2012 - 08:26:59 // comment: 0OLIMPIADA DE ISTORIE
victorg, Saturday 10 November 2012 - 08:22:11 // comment: 0ACTIVITATE METODICĂ
victorg, Wednesday 31 October 2012 - 18:23:29 // comment: 0


Miercuri 7 noiembrie 2012, ora 9.15, la Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucureşti, sectorul 1, se desfășoară activitatea metodică la nivelul Municipiului Bucureşti. Prezenţa cadrelor didactice este obligatorie.


BACALAUREAT
victorg, Wednesday 31 October 2012 - 18:22:18 // comment: 0Go to page  1 2 3 ... 19 [20] 21 22 23