clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Prezentare de carte
victorg, Saturday 22 September 2012 - 08:52:40 // comment: 0CONCURSURI ŞCOLARE ISTORIE 2012-2013
victorg, Friday 21 September 2012 - 06:09:04 // comment: 0


citeste_ico.gif OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE - 2012
citeste_ico.gif SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE
citeste_ico.gif MEMORIA HOLOCAUSTULUI
citeste_ico.gif ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
citeste_ico.gif CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ

new.gif Concursul Naţional de Istorie "Întâmplări (ne)ştiute din oraşul meu"
Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi se va desfăşura în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului,ISJ/ISMB, Asociaţia InteligenT și Editura Nomina. Scopul concursului este dezvoltarea interesului pentru istoria locală, pentru ceea ce este reprezentativ în viața comuntății din care fac parte. Detalii ...
BACALAUREAT 2013
victorg, Friday 21 September 2012 - 05:40:24 // comment: 0Consiliul consultativ şi profesori metodişti 2012-2013
victorg, Friday 21 September 2012 - 05:26:11 // comment: 0Inspecţia şcolară. Pregătirea cadrelor didactice 2012-2013
victorg, Friday 21 September 2012 - 05:17:15 // comment: 0


pdf_ico.gif Inspecţia şcolară

file_warning.png Direcţii principale de pregătire a cadrlor didactice în anul şcolar 2012-2013:
  • Cunoaşterea DOCUMENTELOR LEGISLATIVE;
  • Cunoaşterea documentelor şcolare – Planurile – Cadru şi programele şcolare în vigoare;
  • Pregătirea de specialitate şi metodică - INTERASISTENŢE, COLABORAREA LA NIVELUL CATEDRELOR este FUNDAMENTALĂ;
  • Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor metodologice pentru istorie;
  • Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie;
  • Dotarea cabinetelor de istorie şi utilizarea programului AEL în predarea istoriei;
  • Cursurile de formare continuă.


CONSFĂTUIRI
victorg, Wednesday 22 August 2012 - 18:39:45 // comment: 0


Consfătuirile cadrelor didactice, specialitatea istorie din Municipiul București vor avea loc în ziua de vineri, 7 septembrie 2012, ora 9,30 la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București, sectorul 5.

Mult succes în anul şcolar 2012- 2013!


STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012 - 2013
victorg, Wednesday 22 August 2012 - 18:38:02 // comment: 0ISTORIA MONARHIRI ÎN ROMÂNIA (1866-1947)
victorg, Tuesday 29 May 2012 - 11:56:59 // comment: 0


pdf_ico.gif Programa şcolară pentru disciplina Istoria monarhiei în România (1866-1947)
Clasele a XI-a – a XII-a, ciclul superior al liceului, curriculum la decizia şcolii – CDŞ - 1 oră pe săptămână


Activităţi de premiere
victorg, Thursday 24 May 2012 - 09:52:40 // comment: 0


În ziua de miercuri, 6 iunie 2012, ora 9,30, va avea loc la nivelul fiecărui sector festivitatea de premiere a elevilor și cadrelor didactice coordonatoare de la concursurile școlare, disciplina istorie, anul școlar 2011-2012. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați profesorii metodiști, disciplina istorie, specialitatea istorie.

În ziua de miercuri, 30 mai 2012, ora 8,oo la Liceul Bilingv Miguel de Cervantes, București, sectorul 1, va avea loc prezentarea lucrărilor elevilor participanți la proiectul BUCUREȘTI- CAPITALĂ EUROPEANĂ, orgtanizat de APCRC, PRO DMOCRAȚIA, în parteneriat cu I.S.M.B. Vor participa și cadrele didactice coordonatoare.


Premiere concurs "Micii istorici"
victorg, Wednesday 23 May 2012 - 04:54:59 // comment: 0


Premierea în cadrul concursului "Micii Istorici" va avea loc marti, 29 Mai, ora 9.30, la Scoala Nr.146, Soseaua Panduri, nr.42, sector 5. Cele mai accesibile mijloace de transport sunt autobuzele 226, 122 si 136, statia Universitatea de Aparare Carol I.


Perfecţionare
victorg, Wednesday 02 May 2012 - 05:53:15 // comment: 0În atenţia profesorilor de istorie
victorg, Wednesday 02 May 2012 - 05:47:46 // comment: 0


În ziua de miercuri, 16 mai 2012, ora 9,15, are loc la Colegiul Național "Matei Basarab", București, sectorul 3, CONCURSUL MEMORIA HOLOCAUSTULUI, etapa Municipiul București.
pdf_ico.gif Regulament specific privind organizarea şi desfăsurarea concursului naţional "Memoria Holocaustului"
pdf_ico.gif Bibliografie - ANEXĂ la Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional MEMORIA HOLOCAUSTULUI aprobat cu nr.30127/17.02.2012

Înscrierile se efectuează la începutul concursului.


În ziua de miercuri, 23 mai 2012, ora 9,15, are loc la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", București, sectorul 5, SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A ELEVILOR LA ISTORIE - etapa Municipiul București. și respectiv, a PROFESORILOR DE ISTORIE.
pdf_ico.gif Regulament specific de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina Istorie
Înscrierile se efectuează la începutul concursului.


În atenţia profesorilor de istorie şi ştiinţe socio-umane
victorg, Wednesday 02 May 2012 - 05:37:57 // comment: 0


În ziua de miercuri, 9 mai 2012, ora 9,15, are loc la Colegiul Național "Mihai Viteazul", București, sectorul 2, etapa pe  Municipiul București a concursului interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România".

Înscrierile se efectuează la începutul concursului.

pdf_ico.gif Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului  Interdisciplinar "Cultură si civilizaţie în România"


Concursul Clubul micilor istorici 2012
victorg, Wednesday 02 May 2012 - 05:32:21 // comment: 0CONCURS
victorg, Tuesday 24 April 2012 - 15:00:45 // comment: 0Go to page  1 2 3 ... 19 [20] 21