clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
PERFECŢIONARE • METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
 • Anexa 1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ
 • Anexa 2. FIŞA DE EVALUARE 1 a activităţii didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
 • Anexa 3. PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări privind perfecționarea prin grade didactice 2016

pdf_ico.png Precizări privind înscrierea pentru perfecționarea prin grade didactice
pdf_ico.png Precizări privind amânarea susținerii unor probe din cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice
pdf_ico.png Precizări privind echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I
pdf_ico.png Tipizate grade didactice

zip_ico.jpg Examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016-2017

- ORDIN Nr.  5087/31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
- METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
- ORDIN  Nr.  5223/19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
- Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
- FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 la examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică
 -FIŞA DE EVALUARE 1 a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
- PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate
- GRILA DE EVALUARE  a portofoliului profesional personal


----------------------------------------------------------------------------------------
pdf_ico.gif Precizarile privind condițiile de înscriere la grade didactice, documentele necesare dosarului, calendarul desfașurarii inspecțiilor de specialitate și formularele tipizate pentru anul școlar 2014-2015sublink.pngrar_ico.jpg PRECIZĂRI GRADE DIDACTICE


 • Nota I.S.M.B. nr. 23911/04.10.2013  privind înscrierea personalului didactic la examenul de definitivare în învăţământ şi de acordare a gradelor didactice
 • Legislatie  definitivat si grade
 • Calendarul gradelor didactice în anul şcolar 2013-2014
 • Condiţii de înscriere la examenul de definitivare în învăţământ şi grade didactice în an şcolar 2013-2014
 • Conţinutul dosarelor de înscriere la definitivat şi grade didactice în anul şcolar 2013 – 2014
 • Precizări privind echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I
 • Precizări privind amânarea susţinerii unor probe din cadrul examenelor pentru obţinerea gradului didactic II şi gradul didactic I pentru cadrele didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2013 şi gradul didactic I - sesiunea 2014