clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
SIMPOZIONUL MONARHIE SI COMUNISM IN ROMANIA
victorg, Sunday 06 October 2013 - 10:16:51 // comment: 0


Tema anului 2013: ANUL 1947 – ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI
Data de desfășurare: 13 noiembrie 2013
Locul de desfășurare: Colegiul Naţional "Victor Babeş", București, sectorul 2

Simpozionul are 2 secțiuni:

•    Lucrări ale elevilor de gimnaziu
•    Lucări ale elevilor de liceu

Prezentările vor fi în POWER POINT sau MS WORD
Durata prezentării – 10 minute
Prezentările vor fi transmise până la data de 4 noiembrie 2013 pe adresa babes.istorie@gmail.com


COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI
victorg, Sunday 06 October 2013 - 10:13:22 // comment: 0


În zilele de 9 - 14 Octombrie 2013 vor avea loc în  unitățile de învățământ din Municipiul București activități științifice și metodice privind comemorarea Holocaustului – 1.intâlniri cu supravieţuitori ai Holocaustului; 2.dezbateri, simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări, expoziţii de desene, mese rotunde; 3.vizite la Muzeul Comunităţilor Evreieşti, Strada Mămulari (spatele magazinului Unirea), Sinagogă și Templul Coral; 4. Simpozionul de la Muzeul Țăranului Român.
pdf_ico.gif Programul Simpozionului Focus: Holocaust. Documentare împotriva uitării (14-19 octombrie, Muzeul Ţăranului Român)


Bacalaureat 2013
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:43:55 // comment: 0Simpozion naţional
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:42:21 // comment: 0Subiecte concursuri profesori
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:34:56 // comment: 0Precizări privind învăţământul profesional cu durata de doi ani
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:09:38 // comment: 0Structura anuului şcolar 2013-2014
victorg, Wednesday 11 September 2013 - 08:17:29 // comment: 0CONSFĂTUIRI
victorg, Wednesday 11 September 2013 - 08:07:46 // comment: 0


Consfătuirea profesorilor de istorie din municipiul Bucureşti va avea loc în ziua de joi 12 septembrie 2013, ora 9.15 la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, din Bucureşti, Blvd. Regina Elisabeta, sectorul 5. Prezenţa cadrelor didactice este obligatorie.


Festivitatea de premiere a elevilor
victorg, Sunday 19 May 2013 - 17:59:21 // comment: 0


În ziua de miercuri 29 mai 2013, ora 10.00, are loc festivitatea de premiere a elevilor, care s-au remarcat la concursurile cu tematică istorică în anul școlar 2012/2013, în următoarele locații:

Sectorul 1 - Colegiul Național I.L. Caragiale
Sectorul 2 – Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu (warning.png locaţie nouă)
Sectorul 3 – Liceul Teoretic Benjamin Franklin
Sectorul 4 – Colegiul Național Gheorghe Șincai
Sectorul 5 – Școala Gimnazială I.Gh. Duca
Sectorul 6 – Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu


CONCURS
victorg, Tuesday 07 May 2013 - 08:05:18 // comment: 0SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN IMAGINEA PUBLICĂ A MONARHIEI ÎN ROMÂNIA
victorg, Monday 15 April 2013 - 23:14:14 // comment: 0


În ziua de 10 mai 2013, se va desfășura la Colegiul Național Iulia Hasdeu, București, sectorul 2,
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN IMAGINEA PUBLICĂ A MONARHIEI ÎN ROMÂNIA 1866 – 1947.


Pot participa elevi de școala gimnazială, elevi de liceu, cadre didactice, specialitatea istorie.
Secțiuni: eseu/rezumat/studiu de caz, Prezentare Power Point, interviu/reportaj, film documentar.
Termen de depunere a lucrărilor: 6 mai 2013.
Lucrările vor fi transmise pe adresele de email: niculaecristea1949@yahoo.com, niculae.cristea@medu.edu.ro, hasdeuiulia@yahoo.com

Persoană de contact:  Prof. Dr. Niculae Cristea
tel. 021/4056264, 0753 863 781


CONCURSURI CU TEMATICĂ ISTORICĂ
victorg, Monday 15 April 2013 - 23:01:04 // comment: 0


În ziua de 15 mai 2013, ora 9.30 se va desfășura la Colegiul Național Matei Basarab, București, sectorul 3, Concursul MEMORIA HOLOCAUSTULUI, etapa Municipiul București.

În ziua de miercuri 22 mai, ora 9.30,  se va desfășura la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București, sectorul 5, SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDACTICE și ELEVILOR, etapa Municipiul București.

pdf_ico.gif Desfăşurătorul pe ore al Concursului Micii Istorici, 27.04.2013, Școala Gimnazială I.Gh. Duca, București, sectorul 5.


CONCURS DE ESEURI ŞI ARTĂ GRAFICĂ
victorg, Monday 15 April 2013 - 22:45:02 // comment: 0


Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) organizează Concursul național cu tema:
CE ÎNSEAMNĂ COMUNISMUL PENTRU MINE?

Acesta are două secțiuni / eseuri și respectiv, artă grafică.
Termenul de predare este 17 mai 2013.
Eseurile vor fi transmise în formă tipărită pe adresa IICMER, Str. Alecu Russo Nr. 13-19, etaj 5, apart.  11, sector 2, 020522 București și în variantă electronică pe adresa eseu@iicmer.ro.
Planșele vor fi transmise în original, prin poștă cu confirmare la adresa IICMER, Str. Alecu Russo Nr. 13-19, etaj 5, apart.  11, sector 2, 020522 București. Materialele vor fi însoțite în mod obligatoriu de FIȘA DE ÎNSCRIERE (site-ul www.crimelecomunismului.ro)


CURS DE FORMARE CCD
victorg, Wednesday 27 March 2013 - 18:15:51 // comment: 0


CCD Bucureşti ne informează că în luna aprilie 2013 se va desfăşura un curs de formare în cadrul proiectului POSDRU.
Pentru disciplina ISTORIE sunt alocate 25 locuriCompetenţe în aplicarea noului curriculum.
Pana la data de luni 1 aprilie 2013, ora 13 cei doritori vor transmite la adresa de email minodora_gavrila@yahoo.com,  următoarele date: nume, prenume, unitatea de învăţămant, adresa email, telefon, specialitatea.


CURS DE FORMARE PROFESORI DE ISTORIE LA INSTITUTUL YAD VASHEM, IERUSALIM (ISRAEL)
victorg, Wednesday 27 March 2013 - 18:12:49 // comment: 0


În perioada 4-11 august 2013 se va desfăşura curs de formare 15 profesori de istorie din România la Institutul Yad Vashem, din Ierusalim, statul Israel.
Cei interesaţi vor transmite în atenţia dlui inspector general, prof. dr. Doru Dumitrescu până la data de 19 aprilie 2013, ora 13.00 dosarul ce va cuprinde: Curriculum Vitae - inclusiv, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, cod poştal, telefon fix, telefon mobil, adresa de email, numărul seria şi data eliberării paşaportului, nr, seria CI, CNP, adresa de serviciu, telefon, cod poştal,  document care să ateste participarea la la acţiuni dedicate comemorării Holocaustului, motivaţia participării la cursul de formare, recomandare din partea inspectorului şcolar specialitatea istorie.
Documentele vor fi transmise la fax 021/3135547, sau scanate pe email, la adresa: d.dumitrescu2010@gmail.com
O condiţie importantă este cunoaşterea limbii engleze. Se va organiza la MEN, la o dată care va fi anunţată ulterior, o testare la limba engleză.
Nu pot participa la cursul de formare profesorii care au urmat la propunerea men cursuri de formare pe această problematică.Go to page  1 2 3 ... 12 [13] 14 15 16 17