clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Subiecte concursuri profesori
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:34:56 // comment: 0Precizări privind învăţământul profesional cu durata de doi ani
victorg, Sunday 22 September 2013 - 21:09:38 // comment: 0Structura anuului şcolar 2013-2014
victorg, Wednesday 11 September 2013 - 08:17:29 // comment: 0CONSFĂTUIRI
victorg, Wednesday 11 September 2013 - 08:07:46 // comment: 0


Consfătuirea profesorilor de istorie din municipiul Bucureşti va avea loc în ziua de joi 12 septembrie 2013, ora 9.15 la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, din Bucureşti, Blvd. Regina Elisabeta, sectorul 5. Prezenţa cadrelor didactice este obligatorie.


Festivitatea de premiere a elevilor
victorg, Sunday 19 May 2013 - 17:59:21 // comment: 0


În ziua de miercuri 29 mai 2013, ora 10.00, are loc festivitatea de premiere a elevilor, care s-au remarcat la concursurile cu tematică istorică în anul școlar 2012/2013, în următoarele locații:

Sectorul 1 - Colegiul Național I.L. Caragiale
Sectorul 2 – Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu (warning.png locaţie nouă)
Sectorul 3 – Liceul Teoretic Benjamin Franklin
Sectorul 4 – Colegiul Național Gheorghe Șincai
Sectorul 5 – Școala Gimnazială I.Gh. Duca
Sectorul 6 – Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu


CONCURS
victorg, Tuesday 07 May 2013 - 08:05:18 // comment: 0SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN IMAGINEA PUBLICĂ A MONARHIEI ÎN ROMÂNIA
victorg, Monday 15 April 2013 - 23:14:14 // comment: 0


În ziua de 10 mai 2013, se va desfășura la Colegiul Național Iulia Hasdeu, București, sectorul 2,
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN IMAGINEA PUBLICĂ A MONARHIEI ÎN ROMÂNIA 1866 – 1947.


Pot participa elevi de școala gimnazială, elevi de liceu, cadre didactice, specialitatea istorie.
Secțiuni: eseu/rezumat/studiu de caz, Prezentare Power Point, interviu/reportaj, film documentar.
Termen de depunere a lucrărilor: 6 mai 2013.
Lucrările vor fi transmise pe adresele de email: niculaecristea1949@yahoo.com, niculae.cristea@medu.edu.ro, hasdeuiulia@yahoo.com

Persoană de contact:  Prof. Dr. Niculae Cristea
tel. 021/4056264, 0753 863 781


CONCURSURI CU TEMATICĂ ISTORICĂ
victorg, Monday 15 April 2013 - 23:01:04 // comment: 0


În ziua de 15 mai 2013, ora 9.30 se va desfășura la Colegiul Național Matei Basarab, București, sectorul 3, Concursul MEMORIA HOLOCAUSTULUI, etapa Municipiul București.

În ziua de miercuri 22 mai, ora 9.30,  se va desfășura la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București, sectorul 5, SESIUNEA DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A CADRELOR DIDACTICE și ELEVILOR, etapa Municipiul București.

pdf_ico.gif Desfăşurătorul pe ore al Concursului Micii Istorici, 27.04.2013, Școala Gimnazială I.Gh. Duca, București, sectorul 5.


CONCURS DE ESEURI ŞI ARTĂ GRAFICĂ
victorg, Monday 15 April 2013 - 22:45:02 // comment: 0


Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) organizează Concursul național cu tema:
CE ÎNSEAMNĂ COMUNISMUL PENTRU MINE?

Acesta are două secțiuni / eseuri și respectiv, artă grafică.
Termenul de predare este 17 mai 2013.
Eseurile vor fi transmise în formă tipărită pe adresa IICMER, Str. Alecu Russo Nr. 13-19, etaj 5, apart.  11, sector 2, 020522 București și în variantă electronică pe adresa eseu@iicmer.ro.
Planșele vor fi transmise în original, prin poștă cu confirmare la adresa IICMER, Str. Alecu Russo Nr. 13-19, etaj 5, apart.  11, sector 2, 020522 București. Materialele vor fi însoțite în mod obligatoriu de FIȘA DE ÎNSCRIERE (site-ul www.crimelecomunismului.ro)


CURS DE FORMARE CCD
victorg, Wednesday 27 March 2013 - 18:15:51 // comment: 0


CCD Bucureşti ne informează că în luna aprilie 2013 se va desfăşura un curs de formare în cadrul proiectului POSDRU.
Pentru disciplina ISTORIE sunt alocate 25 locuriCompetenţe în aplicarea noului curriculum.
Pana la data de luni 1 aprilie 2013, ora 13 cei doritori vor transmite la adresa de email minodora_gavrila@yahoo.com,  următoarele date: nume, prenume, unitatea de învăţămant, adresa email, telefon, specialitatea.


CURS DE FORMARE PROFESORI DE ISTORIE LA INSTITUTUL YAD VASHEM, IERUSALIM (ISRAEL)
victorg, Wednesday 27 March 2013 - 18:12:49 // comment: 0


În perioada 4-11 august 2013 se va desfăşura curs de formare 15 profesori de istorie din România la Institutul Yad Vashem, din Ierusalim, statul Israel.
Cei interesaţi vor transmite în atenţia dlui inspector general, prof. dr. Doru Dumitrescu până la data de 19 aprilie 2013, ora 13.00 dosarul ce va cuprinde: Curriculum Vitae - inclusiv, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, cod poştal, telefon fix, telefon mobil, adresa de email, numărul seria şi data eliberării paşaportului, nr, seria CI, CNP, adresa de serviciu, telefon, cod poştal,  document care să ateste participarea la la acţiuni dedicate comemorării Holocaustului, motivaţia participării la cursul de formare, recomandare din partea inspectorului şcolar specialitatea istorie.
Documentele vor fi transmise la fax 021/3135547, sau scanate pe email, la adresa: d.dumitrescu2010@gmail.com
O condiţie importantă este cunoaşterea limbii engleze. Se va organiza la MEN, la o dată care va fi anunţată ulterior, o testare la limba engleză.
Nu pot participa la cursul de formare profesorii care au urmat la propunerea men cursuri de formare pe această problematică.CONCURS NAŢIONAL DE ESEURI
victorg, Friday 22 March 2013 - 00:43:50 // comment: 0


Facultatea de Studii Europene din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai în parteneriat cu Europe Direct Romania, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale organizează Concursul Naţional de Eseuri "Uniunea Europeană, un proiect de viitor - perspectivă globală, dimensiune transatlantică şi parteneriat euroasiatic", ediţia 1 (2013), în perioada 18 martie - 26 aprilie a.c. Concursul se adresează tuturoe elevilor de liceu (IX-XII)pdf_ico.gif Detalii...


SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT
victorg, Thursday 21 March 2013 - 06:03:37 // comment: 0


A DOUA SIMULARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013
Discipina ISTORIE

Simularea examenului de bacalaureat se desfăşoară în ziua de vineri, 26 aprilie 2013, orele 11-14.
La simulare participă elevii de la clasele de profil uman, filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extrascolare, pedagog scolar; - profil ordine si securitate publică (licee ale M.A.I.), specializarea stiinţe sociale; - profil teologic, toate specializările.

Subiectul va fi unic la toate clasele de elevi menţionate mai sus.
Tipologia testului va urma modelul stabilit de către Centru Naţional de Evaluare şi Examinare
Se va aplica Procedura specifică activităţii realizată de ISMB.
Evaluarea se va realiza strict după baremul de notare şi evaluare corespunzător, în centrele de evaluare stabilite de către ISMB.

pdf_ico.gif Model subiect la disciplina Istorie - Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. c)
pdf_ico.gif Model barem de evaluare si de notare la disciplina Istorie - Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E. c)

pdf_ico.gif PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT DISCIPLINA ISTORIE 

Tematica pentru simulare este din programa pentru examenul de bacalaureat, la disciplina istorie, după cum urmează:

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
•    Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
•    Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
•    Constituţiile din România

C. STATUL ŞI POLITICA
•    Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
•    Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
•    România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

Profesorii vor discuta la clasă rezultatele obţinute de elevi la simularea examenului de bacalaureat, disciplina istorie.
Rezultatele vor fi afișate în ziua de 7 mai 2013. Până la data de 15 mai 2013 se va transmite profesorului metodist din sector un tabel cu rezultatele obţinute la clasă.


CONCURS "CLUBUL MICILOR ISTORICI"
victorg, Friday 15 March 2013 - 23:01:31 // comment: 0


Nivel gimnazial, ediţia a III-a, 27 aprilie  2013

pdf_ico.gif Regulamentul concursului
doc_ico.gif Fişa de înscriere


Proiectul "Civismul, optional?"
victorg, Thursday 14 March 2013 - 16:26:47 // comment: 0


Proiectul "Civismul, optional?" se adreseaza elevilor de liceu din Municipiul Bucuresti care sunt interesati de problemele societatii romanesti si de posibilitatea implicarii lor ca cetateni responsabili in comunitate. Proiectul este organizat de Asociatia pentru Promovarea Culturii si Responsabilizare Civica in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si va consta intr-o serie de dezbateri, ateliere si conferinte pe teme de educatie civica. Ele vor fi tinute de personalitati din lumea cultural-academica romaneasca, de membrii Asociatiei si de profesorii elevilor din proiect care vor fi interesati sa participe.

Activitatile se vor desfasura intre 3 si 5 aprilie, in Facultatea de Istorie (Universitatea Bucuresti). Elevii si profesorii implicati vor primi diplome si adeverinte de participare.
Elevii interesati vor trimite un e-mail la adresa contact@apcrc.ro, continand numele, profesorul coordonator si liceul din care provin. De asemeni, 2-3 paragrafe in care sa explice de ce ar dori sa participe la proiect. Termenul limita de trimitere a e-mailului este vineri, 22 martie.

pdf_ico.gif Prezentare proiect
pdf_ico.gif Prezentare pentru eleviGo to page  1 2 3 ... 12 [13] 14 15 16 17